Προηγούμενα στην ίδια σειρά: Εισαγωγή.
*η φωτογραφία του κειμένου είναι από το φιλμ Κογιανισκάτσι
“Koyaanisqatsi: Life Out of Balance”, 1982, σκηνοθεσία Godfrey Reggio,
μουσική Philip Glass, κινηματογράφιση Ron Fricke.

   Πηγή